Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Dorfstraße
Birgitz, Tirol,
Austria

+43 650 9101894

Bei Anna Gabriele, einem Designlabel, findest du handgefertigte Schmuckstücke & Illustrationen, die Erzählungen und Lebensmomente verkörpern. Entdecke deine eigene Kreativität bei meinen Workshops oder staune über handgemachte Kostbarkeiten in meinem Shop.

Blog

Här kommer jag att försöker skriva om mitt kreativa skapande och mitt dagliga varande regelbundet. Jag älskar att inspirera människor till att bli kreativa själva och att skapa nytt i gemenskap. Den här bloggen hoppas jag blir en sån plats där jag kan inspirera till nytt och skapa en plattform till utbyte och nya projekt!

Filtering by Tag: snow

Christmas north of the polar circle

Gabi Salchner

The best place I know, to celebrate Christmas is north of the polar circle, in my second home village. Since I can remember Christmas up there was really special. As a child I remember there was nothing more exciting than waiting the whole day for Santa Claus to come…

Read More